Vítejte na stránkách společnosti termo-mereni Nabízíme Vám cílené a levné termosnímkování, které si u nás můžete objednat.

Měření termo kamerou

Provádíme cílené měření termo kamerou

 

Infračervené záření není lidským okem viditelné, přesto všechny předměty, které mají teplotu vyšší než absolutní nula, infračervené záření vydávají.
Termosnímek není totožný s klasickou fotografií. Prioritní na snímku jsou místa, v kterých dochází k anomáliím (tepelné úniky, zatížení...) a taková jsou vyobrazena pomocí barevné stupnice. Každá barevná skvrna však nutně neznamená špatné hodnocení. Celý termosnímek se vyhodnocuje za pomocí speciálního softwaru, který vyhledává rozdíly teplot a zohledňuje materiály použité na objektu nebo stroji. Osoba, která analyzuje snímky, musí mít zkušenosti v termografii a dané problematice (stavebnictví, strojírenství, lékařství atd.).
Je v celku jednoduché rozpoznat rozdíly barevnosti snímku a tak pozorovat určité anomálie. „Termosnímek“ neboli termogram – je složený z jednotlivých obrazových bodů (pixelů), přičemž každý pixel představuje bod snímaného tělesa o konkrétní teplotě. Obrazovým bodům jsou podle teploty přiděleny příslušné barvy.
Na boční straně termosnímku je vždy uvedena barevná stupnice, která udává rozlišení barev ve vztahu k teplotě. Např. u budov se místa úniku tepla projevují znázorněním vyšší teploty, než u okolního prostředí. Záleží ovšem vždy na odborníkovi dané oblasti, jak zhodnotí charakter tohoto úniku a popř. jeho příčinu.


Pozor! Každé barevné rozlišení tedy nemusí znamenat únik ve smyslu špatného hodnocení. Aby nedocházelo k případným zkreslením údajů měření, doporučujeme Vám pro konkrétní analýzu termosnímku využít našich služeb.


Termokamery mají velký význam ve stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví, elektronice, diagnostice tepelných procesů atd.. Zobrazí stav, nedostatky, závady, lokalizuje a ukáže jejich přesné umístění. Povrchy je možné kontrolovat bez kontaktu, poškození a odhalit možné problémy dříve, než dojde k následným škodám. V mnoha případech je termografie jedinou indikací na zjištění poruch, vyhodnocením tepelné nehomogenity poskytuje možnost zlepšení jakosti, prevence, či odstranění závady (např. izolace stavby).

V případě měření fasády v chladném období, kdy je tepelný tok z interiéru do exteriéru, je za dobrý stav považována teplota fasády, blížící se teplotě okolního vzduchu (na termogramech tmavší odstíny). V místě tepelných mostů je vnější povrchová teplota vyšší než v charakteristickém výseku konstrukce (na termogramech světlejší odstíny). Při měření uvnitř domu je potřeba, aby dům byl prohřátý. Ideální je např. zapnutím odsávání digestoří vytvořit v domě mírný podtlak, který způsobí nasávání vnějšího studeného vzduchu přes netěsnosti – tím se diagnostikují praskliny, nedostatečné izolace např. oken, dveří. Jako druhá důležitá hodnota je teplota ploch (např. okna, dveře, rámy, sádrokartonové podhledy atd.). Na plochách jsou vidět všechna místa, která se odlišují od plochy (jako typický příklad je nehomogenita stavebních konstrukcí betonových, traverz, přechodů sekčních zateplených garážových dveří, nebo i takové anomálie, jako je vytvoření pelechu kuny, který si vyhrabala v izolaci šikmého podhledu tj. mezi vnitřním sádrokartonem a střešní krytinou).

Termosnímkování
Snímky se zaznamenávají ve dvou verzích. Ve formě klasického obrázku a termosnímku, nebo pouze termosnímku.

Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem, telefonem, nebo osobně.

Těšíme se na spolupráci.

 

 

VCONSULT WEB STUDIO 2011