Vítejte na stránkách společnosti termo-mereni Nabízíme Vám cílené a levné termosnímkování, které si u nás můžete objednat.

Služby termovizního měření

Měření termokamerou

 

Měření úniku tepla a lokalizace tepelných mostů

Termovizní měření budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo - tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizi lze zjistit skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavebně-technické dokumentaci. Termovizní snímky tak mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, mohou posloužit také jako kontrola kvality stavebních prací, případně jako podklad pro reklamační řízení.

Diagnostika poruch podlahového topení

Při poruše podlahového vytápění nastává otázka, kde je místo poškození? Přesnou diagnostikou lze lokalizovat poruchu a odpadá nutnost rozebrat celou podlahu pro zjištění závady. Termovizní měření je ale omezeno rozsahem poškození a množstvím teplé vody, která uniká z topného systému. Při malém poškození nedokáže unikající voda dostatečně ohřát okolí místa poškození, aby bylo vidět termokamerou.

Kontrola technologických, elektrotechnických a mechanických zařízení

Kontroly jsou vhodné pro provádění preventivních prohlídek z důvodu včasné detekce problému a zamezení případné poruše zařízení. Termovizní měření je vhodné pro kontrolu izolace tepelných zařízení, elektromotorů, rozvodných skříní, ložisek a zamezit tak požáru, spálení nebo mechanickému poškození. Typická závada je diagnostika špatně utažených elektrických hliníkových vodičů v zásuvce, které se zahřívají a mohou způsobit zapálení a vyhoření izolace s možným následným požárem domu.

Kontrola fotovoltaických elektráren

Množství denního světla se v průběhu dne mění a tudíž není možné v běžných podmínkách zjistit poruchy fotovoltaických panelů. Místo složité demontáže a kontroly v laboratorním prostředí s konstantní intenzitou záření nabízíme revizi panelů přímo v prostoru jejich aktuálního umístění. Termoměření odhalí nečinnost, nebo přehřívání jednotlivých článků a tím pádem i špatně pracující panel zbytečně snižující kapacitu Vaši elektrárny. Ušetříme Vám čas i peníze. Nenechte si utéct záruku a nechte si změřit účinnost fotovoltaických panelů.

Kontrola částí těla

Zánět, artritida, bolestivá místa, záněty žil mají obvykle vyšší teplotu než okolní pokožka a pomocí termosnímkování se dají pomocí termosnímku lokalizovat. Při těchto měřeních musí být proveden písemný souhlas objednatele k provedení snímků. Snímky se předají objednateli a u dodavatele se zničí – nearchivují se.

Příklady použití:

  • + kontrola vnějšího pláště budovy s okny
  • + kontrolola izolace střechy před zaklopením sádrokartonem
  • + najití míst, kde je vata, ve stropě popřípadě v šikmině, odhrnuta a místo více prochladá
  • + nalezení umístění nosníků sádrokartonu Stav oken a střešních oken
  • + kontrola účinnosti topení
  • + nalezení místa porušení podlahového topení
  • + nalezení vedení potrubí topení ve stěně, diagnostika účinnosti radiátorů
  • + objevení trhlin ve fasádě a zazděných otvorů
  • + lokalizace přehřívání součástek v elektrických rozvaděčích
  • + zjištění poruch fotovoltaických panelů na fotovoltaických elektrárnách

 

 

VCONSULT WEB STUDIO 2011